Preliminärt program för Bokmässan Dalarna 2018

Plats: KBK BIKES® mässlokal, Falu gruva

Kl 10.00 Mässan öppnar
Kl 13.00 Mikael Bergstrand föreläser
Kl 14.45 Paneldiskussion med författare
Kl 16.00 Mässan stänger

Utställare

Följ oss även på facebook för mer information och presentation av utställande författare: