Historien om bokmässan

På en företagsfrukost försommaren 2014 träffades tre bokintresserade: Jonas Gustafsson, Mia Bergman och Helene Kolseth. Jonas hade precis debuterat med sin bok ”Vägen till frihet” med Mia som korrekturläsare, och Helene några månader tidigare med ”Förbättringsvägen – Verktyg och inspiration för företagets utveckling”.

Eftersom Helene var samordnare för Egentutgivarnas monter på den kommande Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg försökte hon naturligtvis få med sig Jonas dit. Alla tre sågs på ”Bryggcaféet” för att äta en glass och diskutera vidare.

Jonas hade svårt att komma iväg till Göteborg och vi enades om att ordna någonting i Falun istället. Helene tänkte författarbesök, bokaftnar … medan Jonas tänkte stort:

– Vi ordnar en egen BOKMÄSSA!

Jonas, Mia, Helene
I

I den stunden föddes Bokmässan Dalarna – länets första bokmässa – som gick av stapeln i mars 2015 första gången. Bokmässan fick komma till Dalarna istället för att Jonas skulle behöva åka till Göteborg. Det är anledningen till att utställare från alla delar av landet är välkomna – inte bara författare med anknytning till Dalarna!

Bokmässan Dalarna firade 5-årsjubileum 2019. Därefter tog krafterna tog slut och vi tänkte lägga ned. Men efter en pandemi-paus 2020-2021 kom vi igång igen.

År 2023 flyttar bokmässan till hösten. Ett samarbete med Litteraturens Hus i Dalarna påbörjas.
År 2024: Litteraturens Hus i Dalarna och Naiku Trend arrangerar bokmässan tillsammans.