Historia

På en företagsfrukost försommaren 2016 träffades tre bokintresserade: Jonas Gustafsson, Mia Bergman och Helene Kolseth. Jonas hade debuterat med sin bok ”Vägen till frihet” med Mia som excellent korrekturläsare, och Helene med sin ”Förbättringsvägen – Verktyg och inspiration för företagets utveckling”.

Eftersom Helene var s.k. montergeneral för Egentugivarnas monter på den kommande Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg försökte hon naturligtvis få med Jonas dit med sin bok.

Alla tre sågs på ”Bryggcaféet” för att äta en glass och diskutera vidare.

Jonas hade dock svårt att komma iväg till Göteborg och vi enades om att ordna någonting i Falun. Helene tänkte författarbesök, bokaftnar … medan Jonas tänkte stort:

– Vi ordnar en egen BOKMÄSSA!

I den stunden föddes Bokmässan Dalarna. Länets första bokmässa.Jonas, Mia, Helene

Bokmässan fick komma till Dalarna istället för att Jonas skulle behöva åka till Göteborg. Och det är anledningen till att utställare från alla delar av landet är välkomna – inte bara författare med anknytning till Dalarna!