DELTAGARE –
Utställare & föreläsare 2022

(listan uppdateras kontinuerligt fram t.o.m. 8 april)

Andersson, Maria
Bergstrand, Gunilla
Bokförlaget Langenskiöld
Bortombortom
Busk, Lena-Maria
Carlson, Jill
Damberg, Anna
Danilda, Camilla
Diverzity Förlag
Dunér, Linnea
Emmagjort
Engström, Linnéa
Falk, Towe
Fantastikbokklubben
Folkuniversitetet
Glatthard, Michèle
Gréen, Anders
Gustafsson, Jonas
H & L Wolgast
Halawa, Mamduh
Hansson, Mina
Hansson, Ammi

Hela Paletten
Humle förlag
Hägglöv, Magnus
Hägg, Mocki
Hälsokonsluterna Hälsa mera
Jeppson, Annika
Jobs, Susanne
Kolseth, Helene
LB Multimedia
Lagerberg Thunes, Charlotta
Lilly Förlag
Lindberg, Anna
Lissman Yvette
Lissman Publishing
Ljungblad, Angela
Lodalen, Mian
Lottas text och skrift
Lundskog, Malin
Lönnqvist, Mattias
Maurer, Michèle
Naiku trend

Nordin, Lisbeth
Olsson, Malin
Ormstunga förlag
Sandström, Birgitta
Scandbook
Sorner, Christoffer
Sorner Produktion
Strömberg, Marie
Sundbom, Vilhelm
Sunflower Produktion
Svalander, Andreas
Svalander, Emma
Sverigeförfattarna
Sverker, Jakob
Trolltoppan
Tyberg, Malin
Törnqvist, Victoria J
Varenius, Helén
Vikström, Kersti
VIKT – Victorias Inspiration Kultur & Text
Werner, Boel
Wolgast, Henrik
Zenda.nu