Köpvillkor

Faktura skickas med 10 dagars betalningsvillkor. Fakturan ska alltid vara betald innan bokmässan äger rum.

Betalt bokbord återbetalas ej, men du får överlåta bordet. Finns utställare på väntelista hjälper vi till att förmedla. I annat fall har du en fri plats till nästkommande Bokmässa Dalarna.

EARLY BIRD 2024: Begränsat antal platser säljs för 800 kr + moms fram till 15 mars.
Pris därefter är 1 200 kr + moms. Med early bird har du återköpsgaranti fram till 10 september. Fakturan skickas med 15 dagars betalningsvillkor.