Köpvillkor

Faktura skickas med 10 dagars betalningsvillkor. Fakturan ska alltid vara betald innan bokmässan äger rum.

Betalt bokbord återbetalas ej, men du får överlåta bordet. Finns utställare på väntelista hjälper vi till att förmedla. I annat fall har du en fri plats till nästkommande Bokmässa Dalarna (i det fall det blir någon).