Utställare & föreläsare 2018

(listan uppdateras kontinuerligt fram t.o.m. 23 mars)

Akademibokhandeln
Ankarcrona H-G (Vestigo Ab)
BarnboksSlottet
Belletrist Publishing
Bergstrand, Gunilla (LB Multimedia)
Bergstrand, Mikael
Bergvall, Ulrika (Finskonst)
Berner, Ida
Blixt, Hanna
Christerson, Rolf (Siljan Förlag)
Dalarnas Författarförbund
Dunér, Linnea
Efkom AB
Englund, PeKå
Fagerberg Embretsén, Ann
Folkuniversitetet

Forslund, Dan
Gustafsson, Jonas
Hallberg, Frida (Fåglar Förlag)
Heimer, Eva-Marie
Holm, Elvira Birgitta
Hirschi, Hans
Hägglöv, Magnus (Fantastikbokklubben)
Jansson, Siv
Jågas, Thomas (Naturfoto)
Karlsson, Britt (BriKå)
Kolseth, Helene
Ljungqvist, Marcus
Maurer, Michele
Nydén, Karin Jarl
Nil, Maria

Nozlin, Annah
Pasche, Karin
Redin, Göran
Ringdahl, Åsa
Rogström, Göran
Rosengren, Eva
Selahn, Monika (Senika Förlag)
Scandbook
Schjetlein, Anne-Marie
Siljan Förlag
Tuvell, Karin
Tägström, Anna Visconti
Weiss, Sofia
Westerdahl, Arnesson Agneta
Wikström, Gun
Woxlin, William C